Syn & Skøn

• Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed
• De civile retter
• Udenretslige syns- og skønsforretninger

Byggeteknisk gennemgang

DBOE beskæftiger sig med entrepriseretlige mangler i forbindelse med byggerier og kan med den indgåede aftale i hånden gennemgå byggeriet og lave en beskrivelse af de aktuelle forhold.

DBOE er ikke jurister, og vi kan ikke fremkomme med juridiske vurderinger.

Hvad er en mangler overordet set.

Ved fastsættelse af kravene til entreprenørens ydelse må der tages udgangspunkt i parternes aftale.

Fremgår det f.eks., af parternes aftale at entreprenøren skal anvende tagpap, udgør det selvsagt ikke en mangel at taget er udført med tagpap, frem for teglsten. Omvendt vil det samme tagpap udgøre en mangel ved entreprenørens ydelse, hvis det fremgår af aftalen at taget skal udføres med tegl.

Kontakt os

Sammen finder vi den bedste løsning

Skal vi arbejde sammen?

Har du nogle spørgsmål så udfyld kontaktformularen til højre, eller kontakt ring på 31 228 228